نویسنده = علی اصغر طالبی
تعداد مقالات: 6
1. کمک به دانش زنبورهای خانواده ( Megachilidae (Hymenoptera:Apoidea در استان یزد، ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 93-113

لیدا دهقان دهنوی؛ علی اصغر طالبی؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری؛ احمد ندیمی


2. اثر پرتو ماوراء بنفش روی پارامترهای زیستی شب پره هندی، Plodia interpunctella (Hübner) (Lep., Pyralidae)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 103-116

اکرم بخشی؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور


3. مقایسه پارامترهای جدول زندگی و تولید مثل شب‏پره هندی Hubner (Lep., Pyralidae) Plodia interpunctella روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 143-151

حمیده پوربهی؛ علی اصغر طالبی؛ عباسعلی زمانی؛ شیلا گلدسته؛ ناصر فرار


4. بررسی آمیخته‌های نسل اول حاصل تلاقی های مستقیم و معکوس نژادهای دو و چند نسله کرم ابریشم (Lep., Bombycidae) Bombyx mori L.

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 43-50

ابراهیم طالبی؛ مریم خادمی؛ جی. سوبرامانی؛ اچ. بی. ماهش


5. اثر پرتو ماورای بنفش روی پارامتر‌های زیستی بید غلات Sitotroga cerealella (Olivier) (Lep., Gelechiidae)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 259-269

سعید محرمی‌پور؛ علی اصغر طالبی؛ روشنک صداقت


6. دموگرافی زنبورTrichogramma brassicae (Bezdenko) (Hym.,Trichogrammatidae) روی سه گونه میزبان در شرایط آزمایشگاه

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 49-60

علی‌اصغر لشگری؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی‎پور؛ سمیرا فراهانی