نویسنده = محمدرضا رضاپناه
تعداد مقالات: 2
1. نقش مقاومت میزبان گیاهی بر رشد و نمو بید کلم، Plutella xylostella (L.) (Lep plutellidae)، در شرایط آزمایشگاه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 285-293

مریم جعفری؛ جواد کریم‌زاده اصفهانی؛ حسین فرازمند؛ محمدرضا رضاپناه


2. ارزیابی کارایی لاین‌های چغندر‌قند تراریخته حاوی ژن cry1Ab در کنترل Agrotis segetum Schiff. (Lep., Noctuidae)

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 21-29

لادن صدیقی؛ محمدرضا رضاپناه؛ پیمان نوروزی؛ رضا وفایی‌شوشتری