نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 15
1. تاثیر اشعه فرا بنفش بر سرعت تجزیه و حذف آفتکش‌های متاسیستوکس و فنیتروتیون از محصول پسته

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 83-94

سهراب ایمانی؛ آرزو پژمان؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


3. تنوع گونه‌ای کنه‌های میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) خاکزی شهر شیراز

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 253-270

محمد فرزانه؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


4. فراوانی فصلی و کلید تشخیص سنک های Orius spp.(Hemiptera: Anthocoridae) در استان فارس

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 159-176

هادی استوان؛ فاطمه همایون؛ شهرام حسامی؛ مجید فلاح زاده


5. تاثیر تشعشعات فرابنفش بر تجزیه تدریجی اتیون در پسته

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 61-69

سهراب ایمانی؛ آرزو پژمان؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


7. اندازه گیری باقی‌مانده حشره‌کش‌های رایج در زرشک خوراکی به‌وسیله کروماتوگرافی گازی در ایران

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 217-229

آزاده صنعی؛ شهرام حسامی؛ مهدی غیبی؛ هادی استوان


10. مروری بر جنس Calvolia Oudcmans, 1911 ( Acari: Winterschmidtiidae) همراه با معرفی یک گونه جدید برای ایران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-12

مجید مرادی فرادنبه؛ هادی استوان؛ مهدی غیبی؛ بری اکانر


13. کنه های خاک زی میان استیگمایان به عنوان شاخص اثرهای محیطی روی خاک های فضای سبز بوستان پلیس تهران

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 237-248

شادی مالکی؛ هادی استوان؛ ولی الله بنی عامری؛ امید جوهرچی


15. بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 73-84

حسین مرادیان؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی