نویسنده = هادی استوان
تعداد مقالات: 11
1. تاثیر تشعشعات فرابنفش بر تجزیه تدریجی اتیون در پسته

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 61-69

سهراب ایمانی؛ آرزو پژمان؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


3. اندازه گیری باقی‌مانده حشره‌کش‌های رایج در زرشک خوراکی به‌وسیله کروماتوگرافی گازی در ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 217-229

آزاده صنعی؛ شهرام حسامی؛ مهدی غیبی؛ هادی استوان


6. مروری بر جنس Calvolia Oudcmans, 1911 ( Acari: Winterschmidtiidae) همراه با معرفی یک گونه جدید برای ایران

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-12

مجید مرادی فرادنبه؛ هادی استوان؛ مهدی غیبی؛ بری اکانر


9. کنه های خاک زی میان استیگمایان به عنوان شاخص اثرهای محیطی روی خاک های فضای سبز بوستان پلیس تهران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 237-248

شادی مالکی؛ هادی استوان؛ ولی الله بنی عامری؛ امید جوهرچی


11. بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 73-84

حسین مرادیان؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی