نویسنده = ��������������������������� ������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فون کفشدوزک ها (Col.: Coccinellidae) در شمال استان خوزستان

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 379-386

مهدی ابراهیم‌ قلعه سیدی؛ رضا جعفری؛ رضا وفایی‌شوشتری


2. مطالعه فونستیک کنه‌های جنس Eriophyes (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) درختان میوه در شهرستان نیشابور

دوره 2، شماره 3، آذر 1389، صفحه 165-178

محبوبه بابایی؛ هاشم کمالی؛ رضا وفایی‌شوشتری


3. ارزیابی کارایی لاین‌های چغندر‌قند تراریخته حاوی ژن cry1Ab در کنترل Agrotis segetum Schiff. (Lep., Noctuidae)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 21-29

لادن صدیقی؛ محمدرضا رضاپناه؛ پیمان نوروزی؛ رضا وفایی‌شوشتری