نویسنده = رضا وفایی‌شوشتری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فون کفشدوزک ها (Col.: Coccinellidae) در شمال استان خوزستان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 379-386

مهدی ابراهیم‌ قلعه سیدی؛ رضا جعفری؛ رضا وفایی‌شوشتری


2. مطالعه فونستیک کنه‌های جنس Eriophyes (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) درختان میوه در شهرستان نیشابور

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 165-178

محبوبه بابایی؛ هاشم کمالی؛ رضا وفایی‌شوشتری


3. ارزیابی کارایی لاین‌های چغندر‌قند تراریخته حاوی ژن cry1Ab در کنترل Agrotis segetum Schiff. (Lep., Noctuidae)

دوره 2، شماره 1، بهار 1389، صفحه 21-29

لادن صدیقی؛ محمدرضا رضاپناه؛ پیمان نوروزی؛ رضا وفایی‌شوشتری