نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. چک لیست اولیه کفشدوزک های (Coleoptera: Coccinellidae) ایران

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 289-312

رضا جعفری؛ هلموت فورش؛ مهدی زارع


2. بررسی فون کفشدوزک ها (Col.: Coccinellidae) در شمال استان خوزستان

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 379-386

مهدی ابراهیم‌ قلعه سیدی؛ رضا جعفری؛ رضا وفایی‌شوشتری