نویسنده = مهدی ابراهیم‌ قلعه سیدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فون کفشدوزک ها (Col.: Coccinellidae) در شمال استان خوزستان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 379-386

مهدی ابراهیم‌ قلعه سیدی؛ رضا جعفری؛ رضا وفایی‌شوشتری