نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. سمیت تنفسی چهار اسانس گیاهی روی حشرات کامل شپشه های آرد

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 367-378

سمانه محمودوند؛ جهانشیر شاکرمی؛ رضا وفایی شوشتری