نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 6
2. واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col: Coccinelidae) روی کنه ماده بالغ نیشکر Oligonychus sacchari (Acari: Tetranychidae)

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 341-352

آزاده دارابی؛ مصطفی حقانی؛ ارسلان جمشیدنیا؛ عباسعلی زمانی؛ ناصر فرار


3. جداسازی نماتد Steinernema feltiae و بررسی بیمارگری آن روی سرخرطومی برنج Sitophilus oryzae (Col.: Curculionidae)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 83-94

مهرناز رودکی؛ مصطفی حقانی؛ محمد عبدالهی


4. تاثیر سه رژیم غذایی بر تخم ریزی و طول عمر سنک Orius albidipennis (Hete., Anthocoridae)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 61-66

فاطمه لطفی؛ مصطفی حقانی؛ هادی استوان


5. تاثیرحشرات گرده‌افشان بر میزان تشکیل میوه سیب رقم گلاب در منطقه شیراز

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 153-162

راضیه ظل‌انوار؛ مصطفی حقانی؛ علیرضا منفرد؛ محمدجواد کرمی


6. بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) خاکزی راسته Mesostigmata در مزارع ذرت و کلزای منطقه گچساران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 73-84

حسین مرادیان؛ هادی استوان؛ مصطفی حقانی