نویسنده = ������������ ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر سمپاشی و آب پاشی درکنترل کنه تارتن نیشکر (Oligonychus sacchari (McGregor, 1942 در استان خوزستان

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 311-319

مسعود اربابی؛ محمد رضا قاسمی؛ امیر سراغی؛ محمد امین روزبخش زاده