نویسنده = �������������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی خسارت سنک قوزه پنبه، Creontiades pallidus Ramber (Hemiptera: Miridae) روی ارقام مختلف پنبه در منطقه سبزوار

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 135-143

مجتبی لطف آبادی؛ حبیب عباسی پور؛ امیر ریوندی؛ علیرضا عسکریان زاده


2. اثرات مواد همراه برتر و دی جی در کارایی برخی سموم متداول روی لارو سن سوم شب پره پشت الماسی (Plutella xylostella (L.) (Lepidoptera: Plutellidae

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 299-309

علی ابوالحسنی؛ جابر کریمی؛ غلامحسین حسن شاهی؛ عزیز شیخی گرجان؛ علیرضا عسکریان زاده