نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فون کفشدوزک های خانواده (Col., Coccinellidae) مراتع گون گزی استان لرستان

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 287-297

مجید توکلی؛ امیر انصاری پور؛ احمد پیرهادی؛ فاطمه پیروزی