نویسنده = ���������� �������������� ������
تعداد مقالات: 24
1. مطالعه مقدماتی فون مگس‌های خانواده Syrphidae در شهرستان کوهدشت استان لرستان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 35-49

شادی رساپور؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری؛ ابراهیم سلیمان نژادیان


2. بررسی غلظت باقیمانده آفت کش های فسفره آلی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی تامین کننده آب شرب شهر تهران

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 17-28

سهراب ایمانی؛ الهام دزفولی؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری؛ کامبیز لاریجانی


4. اثرات کشندگی حشره‌‌کش‌های کلوتیانیدین، تبوفنوزاید و فلوپیرادیفوران روی تخم، لارو سن دوم، لارو سن سوم و شفیره بالتوری سبز Chrysoperla carnea

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 17-28

رضا وفایی شوشتری؛ رضا رضایی ترشیزی؛ غلامرضا گلمحمدی؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ لیلا فرآورده


5. مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 65-87

شیلا گلدسته؛ هنگامه هوشیار؛ رضا وفایی شوشتری؛ عباس محمدی خرم‌آبادی؛ الهام صنعتگر؛ ریجو جاسیلا


6. یافته‌های جدید از شیرمورچه‌های (Neu.: Myrmeleontidae) ایران

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 205-214

ابوالفضل حاجی اسمعیلیان؛ رضا وفایی شوشتری؛ فریبا مظفریان؛ ابراهیم ابراهیمی


7. مطالعه پادمان در غرب ایران با معرفی سه گونه جدید برای ایران

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 204-215

تیمور مرادی؛ رضا وفایی شوشتری؛ مرتضی کهراریان؛ امیر محسنی امین


10. اثرات کشندگی و جانبی کنه‌کش اسپیرودیکلوفن و اسپیرومسیفن روی کنه تارتن دو لکه‌ای Tetranychus urticae Koch و شکارگر آن Neoseiulus californicus McGregor (Acari: Phytoseiidae)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-11

سعیده سرباز؛ شیلا گلدسته؛ عباسعلی زمانی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ رضا وفایی شوشتری


11. تنوع گونه‌ای زنبورهای گرده‌افشان خانواده Megachilidae (Hymenoptera: Apoidea) در استان یزد

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 51-76

لیدا دهقان دهنوی؛ علی اصغر طالبی؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری


13. اثر بذر ارقام لوبیا، کلزا و سویا روی فعالیت آلفا آمیلاز گوارشی Helicoverpa armigera

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 211-222

ندا فلاح نژاد مجرد؛ شیلا گلدسته؛ زهرا رفیعی کرهرودی؛ رضا وفایی شوشتری


14. بررسی فون خانواده Miridae در ملایر (استان همدان، ایران)

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 268-280

مهدیه روزبهانی؛ رضا وفایی شوشتری


15. بررسی تنوع سوسک های خانواده Staphylinidae در شهرستان گرگان و حومه

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 171-181

نفیسه فتح پور؛ رضا وفایی شوشتری؛ محسن یزدانیان؛ سایه سری


16. بررسی اثرات سه فرمولاسیون خاک دیاتومه بر درصد جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم در شرایط آزمایشگاهی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 29-37

فرشید شخصی زارع؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ عارف معروف؛ مهران غزوی


17. کمک به دانش زنبورهای خانواده ( Megachilidae (Hymenoptera:Apoidea در استان یزد، ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 93-113

لیدا دهقان دهنوی؛ علی اصغر طالبی؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری؛ احمد ندیمی


18. سمیت تنفسی چهار اسانس گیاهی روی حشرات کامل شپشه های آرد

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 367-378

سمانه محمودوند؛ جهانشیر شاکرمی؛ رضا وفایی شوشتری


19. مطالعه مقدماتی کنه های اریباتید در بنادر عسلویه و لنگه، (ایران)

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 281-286

محمود علی خانی؛ تورج ارکانی؛ حسین هاشم‌زاده؛ رضا وفایی شوشتری


20. بررسی فون خانواده Miridae و تعیین گونه غالب در مزارع و باغات شهرستان اراک و حومه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 85-93

تورج ارکانی؛ رضا حسینی؛ رضا وفایی شوشتری


21. بررسی فون کفشدوزک‌های خانواده Coccinellidae در شهرستان خرم‌آباد

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 103-117

امیر انصاری پور؛ رضا وفایی شوشتری؛ جهانشیر شاکرمی


23. تاثیر تیمارهای حرارتی روی مراحل مختلف رشدی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 1-9

ریحانه حبیبی؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ عارف معروف؛ سعیده لونی