نویسنده = ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه مقدماتی کنه های اریباتید در بنادر عسلویه و لنگه، (ایران)

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 281-286

محمود علی خانی؛ تورج ارکانی؛ حسین هاشم‌زاده؛ رضا وفایی شوشتری


2. مطالعه مقدماتی کنه‌های Oribatida (Acari) در بنادر عسلویه و لنگه، ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 325-329

محمود علی خانی؛ تورج ارکانی؛ حسین هاشم‌زاده؛ رضا وفایی شوشتری


3. بررسی شته‌ها (Hem., Aphidoidea) و روابط میزبانی ‌آنها در نواحی مرکزی ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 155-164

محمود علی خانی؛ علی رضوانی؛ احسان رخشانی؛ محمدجواد مدنی