نویسنده = �������������� ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه فون زنبورهای خانواده (Hymenoptera: Ichneumonidae) در مناطق مرکزی استان مازندران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 191-202

هنگامه هوشیار؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسن بریمانی ورندی