نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 33-60

رضا وفایی شوشتری؛ هنگامه هوشیار؛ الهام صنعتگر؛ شیلا گلدسته؛ عباس محمدی خرم‌آبادی؛ ریجو جاسیلا


2. مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 65-87

شیلا گلدسته؛ هنگامه هوشیار؛ رضا وفایی شوشتری؛ عباس محمدی خرم‌آبادی؛ الهام صنعتگر؛ ریجو جاسیلا


3. مطالعه فون زنبورهای خانواده (Hymenoptera: Ichneumonidae) در مناطق مرکزی استان مازندران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 191-202

هنگامه هوشیار؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسن بریمانی ورندی