نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه نوسانات جمعیت کرم به، Euzophera bigella Zeller، و کرم سیب، Cydia pomonella L.، در باغ های به اصفهان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 161-171

پریسا کرمانی؛ حسین فرازمند؛ جواد کریم زاده؛ آرمان آوندفقیه


2. بررسی گونه های Spodoptera spp. (Lep., Noctuidae) و نوسانات جمعیت حشرات کامل آن ها با استفاده از تله های فرومونی در مزارع چغندرقند اصفهان

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 227-237

احسان دانیال زاده؛ آرمان آوندفقیه؛ حسین فرازمند؛ جواد کریم زاده