نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ترجیح میزبانی کرم میــوه ‏خوار خرما (Batrachedra amydraula Meyr (Lep.:Cosmopterygidae روی 10 رقم خرمای بومی استان خوزستان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 151-160

حوری‌زاد قائدی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ علی اصغر سراج؛ مسعود لطیفیان؛ بهزاد حبیب‌پور


2. تاثیر هفت ژنوتیپ لوبیا سفید روی پارامترهای زیستی کنه تارتن دولکه‌ای در شرایط آزمایشگاه و ارزیابی خسارت آن در شرایط گلخانه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 171-179

سمیه محمدی؛ زریر سعیدی؛ علی اصغر سراج؛ علی رضا نعمتی؛ اسماعیل باباییان