نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر پرتو گاما روی مراحل مختلف رشدی کرم گلوگاه انار (Ectomyelois ceratoniae (Zeller), (Lep.: Pyralidae

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 139-149

مریم روحی؛ علیرضا عسکریانزاده؛ حمیدرضا ذوالفقاریه؛ محمد بابایی


2. کاربرد فناوری هسته‌ای جهت تعیین دز کنترل‌کننده کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 35-42

حمیدرضا ذوالفقاریه؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ ، محمدرضا اردکانی؛ محمد بابایی؛ حسین مصطفوی