نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر پرتو گاما روی مراحل مختلف رشدی کرم گلوگاه انار (Ectomyelois ceratoniae (Zeller), (Lep.: Pyralidae

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 139-149

مریم روحی؛ علیرضا عسکریانزاده؛ حمیدرضا ذوالفقاریه؛ محمد بابایی