نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فونستیک خانواده های Tephritidae و Tachinidae از راسته Diptera در شهرستان اراک، ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 113-119

تورج ارکانی؛ محمود علی‌خانی؛ محمد مهدی ربیعه؛ عارفه اصغری کرهرودی؛ راضیه مهدوی