نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه مقدماتی کنه های اریباتید در بنادر عسلویه و لنگه، (ایران)

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 281-286

محمود علی خانی؛ تورج ارکانی؛ حسین هاشم‌زاده؛ رضا وفایی شوشتری


2. بررسی فونستیک خانواده های Tephritidae و Tachinidae از راسته Diptera در شهرستان اراک، ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 113-119

تورج ارکانی؛ محمود علی‌خانی؛ محمد مهدی ربیعه؛ عارفه اصغری کرهرودی؛ راضیه مهدوی


3. مطالعه مقدماتی کنه‌های Oribatida (Acari) در بنادر عسلویه و لنگه، ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 325-329

محمود علی خانی؛ تورج ارکانی؛ حسین هاشم‌زاده؛ رضا وفایی شوشتری


4. بررسی فون خانواده Miridae و تعیین گونه غالب در مزارع و باغات شهرستان اراک و حومه

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 85-93

تورج ارکانی؛ رضا حسینی؛ رضا وفایی شوشتری