نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 11
1. مطالعه زنبورهای جنسChrysis (Hymenoptera: Chrysididae) در استان فارس،به همراه شش گزارش جدید برای فون ایران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 29-37

علی فلاحت پیشه؛ مجید فلاح زاده؛ ابوفاضل دوستی؛ فرانکو استرومیا؛ نازیلا سقایی


2. فراوانی فصلی و کلید تشخیص سنک های Orius spp.(Hemiptera: Anthocoridae) در استان فارس

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 159-176

هادی استوان؛ فاطمه همایون؛ شهرام حسامی؛ مجید فلاح زاده


3. معرفی گونه‌های جنس Orius (Heteroptera: Anthocoridae) بر اساس اندام تناسلی حشرات ماده و نر در استان فارس

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 179-195

هادی استوان؛ فاطمه همایون؛ شهرام حسامی؛ مجید فلاح زاده


5. اثر کشندگی حشره‌‌کش‌‌های ایندوکساکارب و تیودیکارب روی زﻧﺒﻮر پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrrammatidae

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 65-77

شهرام حسامی؛ فرزانه ملانوروزی؛ مهدی غیبی؛ مجتبی حسینی؛ مجید فلاح زاده


6. معرفی بخش بیشتری از زنبورهای طایفه Elampini ایران (Hymenoptera: Chrysididae, Chrysidinae)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-9

مجید فلاح زاده؛ علی فلاحت پیشه؛ ابوفاضل دوستی؛ فرانکو استرومیا؛ نازیلا سقایی


8. اثر سمیت تنفسی سه اسانس گیاهی روی حشرات بالغ شپشه برنج (Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 67-79

یاسمین معتمدی؛ مجید فلاح زاده؛ وحید روشن


9. بررسی و مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک Apis florea F. (Hymenoptera, Apidae) در ایران

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 315-330

شبنم پریچهره؛ محمد باقر فرشینه عدل؛ مجید فلاح زاده