نویسنده = مجید فلاح زاده
تعداد مقالات: 9
1. معرفی گونه‌های جنس Orius (Heteroptera: Anthocoridae) بر اساس اندام تناسلی حشرات ماده و نر در استان فارس

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 179-195

هادی استوان؛ فاطمه همایون؛ شهرام حسامی؛ مجید فلاح زاده


3. اثر کشندگی حشره‌‌کش‌‌های ایندوکساکارب و تیودیکارب روی زﻧﺒﻮر پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrrammatidae

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-77

شهرام حسامی؛ فرزانه ملانوروزی؛ مهدی غیبی؛ مجتبی حسینی؛ مجید فلاح زاده


4. معرفی بخش بیشتری از زنبورهای طایفه Elampini ایران (Hymenoptera: Chrysididae, Chrysidinae)

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-9

مجید فلاح زاده؛ علی فلاحت پیشه؛ ابوفاضل دوستی؛ فرانکو استرومیا؛ نازیلا سقایی


6. اثر سمیت تنفسی سه اسانس گیاهی روی حشرات بالغ شپشه برنج (Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 67-79

یاسمین معتمدی؛ مجید فلاح زاده؛ وحید روشن


7. بررسی و مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک Apis florea F. (Hymenoptera, Apidae) در ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 315-330

شبنم پریچهره؛ محمد باقر فرشینه عدل؛ مجید فلاح زاده