نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 6
1. تنوع گونه‌ای کنه‌های میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) خاکزی شهر شیراز

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 253-270

محمد فرزانه؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


2. فراوانی فصلی و کلید تشخیص سنک های Orius spp.(Hemiptera: Anthocoridae) در استان فارس

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 159-176

هادی استوان؛ فاطمه همایون؛ شهرام حسامی؛ مجید فلاح زاده


3. تاثیر تشعشعات فرابنفش بر تجزیه تدریجی اتیون در پسته

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 61-69

سهراب ایمانی؛ آرزو پژمان؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


5. معرفی گونه‌های جنس Orius (Heteroptera: Anthocoridae) بر اساس اندام تناسلی حشرات ماده و نر در استان فارس

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 179-195

هادی استوان؛ فاطمه همایون؛ شهرام حسامی؛ مجید فلاح زاده