نویسنده = شهرام حسامی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر تشعشعات فرابنفش بر تجزیه تدریجی اتیون در پسته

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 61-69

سهراب ایمانی؛ آرزو پژمان؛ هادی استوان؛ شهرام حسامی


3. معرفی گونه‌های جنس Orius (Heteroptera: Anthocoridae) بر اساس اندام تناسلی حشرات ماده و نر در استان فارس

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 179-195

هادی استوان؛ فاطمه همایون؛ شهرام حسامی؛ مجید فلاح زاده