نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تنوع گونه‌ای مگس‌های خانواده Dolichopodidae (Dip.Empidoidea) در مناطق مختلف استان تهران و البرز

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 295-305

ملیحه کبیری نسب؛ شیلا گلدسته؛ فرزانه کازرانی؛ الهام صنعتگر


2. واکنش دمایی نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) در زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Say)

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 239-251

منتظری محمد محسن؛ شیلا گلدسته؛ جلال شیرازی؛ الهام صنعتگر


3. بررسی مقاومت 3 رقم گل رز نسبت به کنه دولکه ای Tetranychus urticae

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 299-306

زهره جلالوندی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ الهام صنعتگر


4. بررسی کارایی گاز ازن در کنترل سوسک چهار نقطه ‌ای حبوبات

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 219-231

زهرا تاجیک؛ عارف معروف؛ الهام صنعتگر


5. بررسی اثر رژیم های مختلف نوری و دمایی روی بیولوژی سوسک چهار نقطه ای حبوباتCallosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 35-41

هدی رضایی؛ شیلا گلدسته؛ الهام صنعتگر؛ سیامک بیگی