نویسنده = الهام صنعتگر
تعداد مقالات: 4
1. بررسی مقاومت 3 رقم گل رز نسبت به کنه دولکه ای Tetranychus urticae

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 299-306

زهره جلالوندی؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ الهام صنعتگر


2. بررسی کارایی گاز ازن در کنترل سوسک چهار نقطه ‌ای حبوبات

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 219-231

زهرا تاجیک؛ عارف معروف؛ الهام صنعتگر


3. بررسی اثر رژیم های مختلف نوری و دمایی روی بیولوژی سوسک چهار نقطه ای حبوباتCallosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae)

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 35-41

هدی رضایی؛ شیلا گلدسته؛ الهام صنعتگر؛ سیامک بیگی