نویسنده = ������������ ���������� ��������������
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر دما در ویژگی ‌های آواز فراخوانی ملخ پیشانی سفید (Decticus albifrons (Ensifera: Tettigoniidae

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 233-247

شبنم جعفری؛ محمدحسین کاظمی؛ محمود شجاعی؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ محسن مفیدی نیستانک


2. بررسی مقایسه ای پسیل های بالاخانواده Psylloidea (Hemiptera) در استان آذربایجان شرقی و ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 183-193

زینب احمدی؛ علی مهرور؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ غلامحسین قره خانی


3. بررسی فونستیک و دامنه میزبانی زنبورهای خانواده Encyrtidae در بخش هایی از استان های لرستان و مرکزی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 315-324

سیده شراره گلپایگانی؛ علی اصغر طالبی؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ احسان رخشانی