نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 4
1. کاربرد نشانگر ملکولی RAPDدر بررسی تنوع ژنتیکی کفشدوزک (Col.:Coccinellidae) Hippodamia variegata در استان لرستان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 393-400

مریم هاشمی؛ فاطمه نبی‌‌پور؛ رضا یاری؛ رضا جعفری


2. بررسی فون راسته بال ریشک داران ((Thysanoptera شهرستان خرم آباد (استان لرستان)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 131-139

آناهیتا حری؛ رضا جعفری؛ جهانشیر شاکرمی


3. فون کفشدوزک های (Col., Coccinellidae) شهرستان زرند، استان کرمان

دوره 3، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 277-284

رضا جعفری؛ ناهید زارعی جلال‌آباد؛ رضا وفایی شوشتری