نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 5
1. آفات درختان پسته در استان کرمانشاه و اولین گزارش گونه Thrips minutissimus L. روی این درختان

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 283-293

آرزو جمشیدی؛ حسنعلی واحدی؛ عباسعلی زمانی؛ بهمن فرهادی بانسوله


2. تغییرات فصلی درصد پارازیتیسم لارو مگس مینوز Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 129-137

سیمین چنگیزی؛ رضا وفایی شوشتری؛ سید سعید مدرس نجف آبادی؛ عباسعلی زمانی


3. واکنش تابعی کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col: Coccinelidae) روی کنه ماده بالغ نیشکر Oligonychus sacchari (Acari: Tetranychidae)

دوره 5، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 341-352

آزاده دارابی؛ مصطفی حقانی؛ ارسلان جمشیدنیا؛ عباسعلی زمانی؛ ناصر فرار


4. مقایسه ویژگی‏ های زیستی شب‏ پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 279-288

حمیده پوربهی؛ علی اصغر طالبی؛ عباسعلی زمانی؛ شیلا گلدسته؛ ناصر فرار