نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 7
2. مطالعه برخی پارامترهای زیستی زنبور Habrobracon hebetor Say روی شب پره مدیترانه ای در شرایط آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 125-134

فرناز کریم‌زاده؛ جهانشیر شاکرمی؛ شیلا گلدسته


3. بررسی سمیت تنفسی پنج ترکیب ترپنوییدی روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 155-163

آرزو منصوری؛ جهانشیر شاکرمی؛ ناصر معینی نقده


4. سمیت تنفسی چهار اسانس گیاهی روی حشرات کامل شپشه های آرد

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 367-378

سمانه محمودوند؛ جهانشیر شاکرمی؛ رضا وفایی شوشتری


5. بررسی فون راسته بال ریشک داران ((Thysanoptera شهرستان خرم آباد (استان لرستان)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 131-139

آناهیتا حری؛ رضا جعفری؛ جهانشیر شاکرمی


6. بررسی فون کفشدوزک‌های خانواده Coccinellidae در شهرستان خرم‌آباد

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 103-117

امیر انصاری پور؛ رضا وفایی شوشتری؛ جهانشیر شاکرمی


7. بررسی اثر تخم‌کشی اسانس سه گونه گیاهی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F

دوره 1، شماره 3، آذر 1388، صفحه 221-228

جهانشیر شاکرمی؛ لیلا پورحسینی؛ رضا وفایی شوشتری؛ شیلا گلدسته