نویسنده = جهانشیر شاکرمی
تعداد مقالات: 7
2. بررسی سمیت تنفسی پنج ترکیب ترپنوییدی روی حشرات کامل سوسک چهارنقطه ای حبوبات

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 155-163

آرزو منصوری؛ جهانشیر شاکرمی؛ ناصر معینی نقده


3. مطالعه برخی پارامترهای زیستی زنبور Habrobracon hebetor Say روی شب پره مدیترانه ای در شرایط آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 125-134

فرناز کریم‌زاده؛ جهانشیر شاکرمی؛ شیلا گلدسته


4. سمیت تنفسی چهار اسانس گیاهی روی حشرات کامل شپشه های آرد

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 367-378

سمانه محمودوند؛ جهانشیر شاکرمی؛ رضا وفایی شوشتری


5. بررسی فون راسته بال ریشک داران ((Thysanoptera شهرستان خرم آباد (استان لرستان)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 131-139

آناهیتا حری؛ رضا جعفری؛ جهانشیر شاکرمی


6. بررسی فون کفشدوزک‌های خانواده Coccinellidae در شهرستان خرم‌آباد

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 103-117

امیر انصاری پور؛ رضا وفایی شوشتری؛ جهانشیر شاکرمی


7. بررسی اثر تخم‌کشی اسانس سه گونه گیاهی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 221-228

جهانشیر شاکرمی؛ لیلا پورحسینی؛ رضا وفایی شوشتری؛ شیلا گلدسته