نویسنده = �������� �������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. کارایی چند حشره کش بیولوژیک، هورمونی و شیمیایی روی بید کلم در مزرعه

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 51-59

راضیه نصیری کاکلکی؛ جواد کریم زاده اصفهانی؛ علیرضا جلالی زند


2. بررسی اثر اسانس هجده گیاه دارویی بر شاخص های تغذیه ای لارو شب پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae

دوره 1، شماره 3، آذر 1388، صفحه 209-219

زهرا رفیعی کرهرودی؛ سعید محرمی پور؛ حسین فرازمند؛ جواد کریم زاده اصفهانی