نویسنده = �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 4
1. سمیت حاد و اثرات زیرکشندگی اسانس روغنی عصاره‌گیری شده از Piper nigrum و Artemisia khorassanica روی Trogoderma granarium (Col.: Dermestidae)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-12

سیاوش تیرگری؛ علیرضا رحیم زاده؛ سهراب ایمانی؛ یعقوب فتحی پور


2. بررسی اثرات ترکیب نانو ذرات نقره گیاهی برکنترل شته برگ برنج Rhopalosiphum padi (L.) (Hemiptera: Aphididae) و تاثیرات سرطانزایی آن بر موش‌‌های آزمایشگاهی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 119-141

سهراب ایمانی؛ آیدا صدیقی؛ غلامرضا مشتاقی کاشانیان؛ حسین نجفی؛ یعقوب فتحی پور


3. اثر پرتو ماوراء بنفش روی پارامترهای زیستی شب پره هندی، Plodia interpunctella (Hübner) (Lep., Pyralidae)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 103-116

اکرم بخشی؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور