نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 11
1. مطالعه تاثیرغلظت‌های کنه کش گیاهی بایومایت درکنترل کنه تارتن دو لکه ای صیفی جات ایران

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 139-148

مسعود اربابی؛ محمد سعید امامی؛ حسن رحیمی؛ حمد جواد عصاری


2. ارزیابی کنه‌کش بایفنزیت درکنترل کنه قرمز اروپائی درختان سیب کشور

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 187-199

مسعود اربابی؛ داود شیردل؛ مسعود تقی زاده؛ حسن رحیمی؛ غلامعلی اکبرزاده شوکت


3. ارزیابی کنه شکارگر Gaeolaelaps aculeifer در کنترل کنه‌ کورم گلایول (Rhizoglyphus echinopus)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 215-224

اصغر حسینی نیا؛ مسعود اربابی


4. ارزیابی تاثیر دزهای اشعه گاما روی مراحل زیستی سوسک چهارنقطه‌‌ای حبوبات (Coleoptera: Bruchidae) Callosobruchus maculatus (F.)

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 17-25

پروانه برادران انارکی؛ ابراهیم باقری زنوز؛ مسعود اربابی


5. مقایسه اثر سمپاشی و آب پاشی درکنترل کنه تارتن نیشکر (Oligonychus sacchari (McGregor, 1942 در استان خوزستان

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 311-319

مسعود اربابی؛ محمد رضا قاسمی؛ امیر سراغی؛ محمد امین روزبخش زاده


6. مقایسه اثر آبشویی، دترجنت و سموم کنه کش جدید بر کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti Pritchard & Baker

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 95-101

جهانشیر شاکرمی؛ سمیرا خورشیدوند؛ مسعود اربابی؛ عبدالحسن رضایی نژاد


7. مطالعه فون، پراکنش و دامنه میزبانی کنه های بالاخانواده Tetranychoidea روی درختان میوه در منطقه مشهد

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 239-248

فرشید شخصی زارع؛ مسعود اربابی؛ هاشم کمالی؛ مرضیه قاسم زاده


9. بررسی دامنه میزبانی و پراکنش لارو کنه‌های پارازیتنگونا در مناطق مختلف استان کرمانشاه

دوره 2، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 117-126

مسعود اربابی؛ سمیه محمدی؛ علینقی میرمویدی


10. ارزیابی تاثیرآب پاشی در کنترل ارگانیک جمعیت کنه گردآلود خرما (Oligonychus afrasiaticus (McGregor) (Acari: Tetranychidae در نخلستان های جنوبی ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 269-277

مسعود اربابی؛ مجید عسگری؛ محمد تقی فصیحی؛ نادر گل محمدزاده خیابان؛ محمد رضا دامغانی؛ مسعود لطیفیان؛ محمد بابائی