نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 8
1. مقایسه کارایی دو روش کنترل مگس میوه مدیترانه ای (Wiedeman (Diptera:Tephritidae Ceratitis capitata روی انار در شیراز

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 131-141

افسانه خضری؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ شیلا گلدسته؛ حسین پژمان؛ حسین فرازمند


3. بررسی گونه های Spodoptera spp. (Lep., Noctuidae) و نوسانات جمعیت حشرات کامل آن ها با استفاده از تله های فرومونی در مزارع چغندرقند اصفهان

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 227-237

احسان دانیال زاده؛ آرمان آوندفقیه؛ حسین فرازمند؛ جواد کریم زاده


4. تاثیر تیمارهای حرارتی روی تلفات مراحل مختلف رشدی شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst. (Col., Tenebrionidae

دوره 1، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 297-304

ریحانه حبیبی؛ رضا وفایی شوشتری؛ عارف معروف؛ حسین فرازمند؛ سعیده لونی


5. بررسی اثر اسانس هجده گیاه دارویی بر شاخص های تغذیه ای لارو شب پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae

دوره 1، شماره 3، آذر 1388، صفحه 209-219

زهرا رفیعی کرهرودی؛ سعید محرمی پور؛ حسین فرازمند؛ جواد کریم زاده اصفهانی


7. تاثیر روش حذف پرچم در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae، در منطقه ساوه

دوره 1، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 159-167

تقی شیخ علی؛ حسین فرازمند؛ رضا وفایی شوشتری


8. کاربرد فناوری هسته‌ای جهت تعیین دز کنترل‌کننده کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 35-42

حمیدرضا ذوالفقاریه؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ ، محمدرضا اردکانی؛ محمد بابایی؛ حسین مصطفوی