نویسنده = ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع سوسک های خانواده Staphylinidae در شهرستان گرگان و حومه

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 171-181

نفیسه فتح پور؛ رضا وفایی شوشتری؛ محسن یزدانیان؛ سایه سری