نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فون زنجرک های گروه (Fulgoromorpha (Hem., Auchenorrhyncha دراقلیم‌ های مختلف منطقه گرگان

دوره 1، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 119-133

مرضیه لشکری؛ قدیر نوری قنبلانی؛ فریبا مظفریان؛ خلیل قربانی؛ علی اصغر فتحی