نویسنده = ������������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه چند روش نمونه برداری در تخمین تراکم جمعیت زنجرک مو (Arboridia kermanshah Dlabola (Hem., Cicadellidae

دوره 1، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 95-108

مسعود لطیفیان؛ حسین سیدالاسلامی؛ جهانگیر خواجه‏ علی