نویسنده = �������� ������ �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش سه گونه از زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae از استان یزد

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 67-77

علیرضا زارع پور اشکذری؛ علی اصغر طالبی؛ رضا وفایی شوشتری