نویسنده = ���������� �������������� ������
تعداد مقالات: 11
1. گزارش گونه جدیدی از جنس Chthonius C.L. Koch غرب ایران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 38-46

مهرنوش زمانی؛ رضا وفایی شوشتری؛ مرتضی کهراریان؛ مهراد نصیرخانی


2. مقایسه کارایی کارت های چسبنده زرد و آبی بر جذب مگس مینوز .Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 233-241

سیمین چنگیزی؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری؛ مهدی چنگیزی؛ سید سعید مدرس نجف آبادی


3. تغییرات فصلی درصد پارازیتیسم لارو مگس مینوز Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 129-137

سیمین چنگیزی؛ رضا وفایی شوشتری؛ سید سعید مدرس نجف آبادی؛ عباسعلی زمانی


4. مطالعه تاثیر کاربرد کائولین و پرچم زدایی در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 183-190

ساره مذهب؛ حسین فرازمند؛ رضا وفایی شوشتری؛ محمدسعید امامی


5. مطالعه فون زنبورهای خانواده (Hymenoptera: Ichneumonidae) در مناطق مرکزی استان مازندران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 191-202

هنگامه هوشیار؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسن بریمانی ورندی


7. تاثیر تیمارهای حرارتی روی تلفات مراحل مختلف رشدی شپشه آرد (Tribolium castaneum Herbst. (Col., Tenebrionidae

دوره 1، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 297-304

ریحانه حبیبی؛ رضا وفایی شوشتری؛ عارف معروف؛ حسین فرازمند؛ سعیده لونی


8. بررسی اثر تخم‌کشی اسانس سه گونه گیاهی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F

دوره 1، شماره 3، آذر 1388، صفحه 221-228

جهانشیر شاکرمی؛ لیلا پورحسینی؛ رضا وفایی شوشتری؛ شیلا گلدسته


9. تاثیر روش حذف پرچم در کاهش خسارت کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep., Pyralidae، در منطقه ساوه

دوره 1، شماره 2، شهریور 1388، صفحه 159-167

تقی شیخ علی؛ حسین فرازمند؛ رضا وفایی شوشتری


10. کاربرد فناوری هسته‌ای جهت تعیین دز کنترل‌کننده کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 35-42

حمیدرضا ذوالفقاریه؛ رضا وفایی شوشتری؛ حسین فرازمند؛ ، محمدرضا اردکانی؛ محمد بابایی؛ حسین مصطفوی


11. اولین گزارش سه گونه از زنبورهای خانواده‌ Ichneumonidae از استان یزد

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 67-77

علیرضا زارع پور اشکذری؛ علی اصغر طالبی؛ رضا وفایی شوشتری