نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر دما در ویژگی ‌های آواز فراخوانی ملخ پیشانی سفید (Decticus albifrons (Ensifera: Tettigoniidae

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 233-247

شبنم جعفری؛ محمدحسین کاظمی؛ محمود شجاعی؛ حسینعلی لطفعلی زاده؛ محسن مفیدی نیستانک


2. حساسیت سه مرحله رشدی مگس مینوز (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae به حشره‌کش‌های بیورشنال در شرایط آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 23-34

بنفشه اصغری طبری؛ عزیز شیخی گرجان؛ محمود شجاعی؛ محمدظاهر رجبی؛ آرزو یوسفی پرشکوه