نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. حساسیت سه مرحله رشدی مگس مینوز (Liriomyza sativae Blanchard (Dip.: Agromyzidae به حشره‌کش‌های بیورشنال در شرایط آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 23-34

بنفشه اصغری طبری؛ عزیز شیخی گرجان؛ محمود شجاعی؛ محمدظاهر رجبی؛ آرزو یوسفی پرشکوه