نویسنده = ���������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه چرخه زندگی پروانه برگ‌خوار استبرق (Danaus chrysippus L. (Lep.: Nymphalidae در استان بوشهر

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 1-11

سید رضا گلستانه؛ حسن عسکری؛ شیلا گلدسته؛ ابوفاضل دوستی مظفری؛ ناصر فرار