نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 16
1. مطالعه زیرخانواده‌‌های Cryptinae و Ichneumoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) در استان مازندران و گزارش پنج گونه جدید برای ایران

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 33-60

رضا وفایی شوشتری؛ هنگامه هوشیار؛ الهام صنعتگر؛ شیلا گلدسته؛ عباس محمدی خرم‌آبادی؛ ریجو جاسیلا


2. تاثیر پرورش گروهی و انفرادی بر پارامترهای دموگرافیک‌ کفشدوزک Stethorus gilvifrons (Col.: Coccinelidae) با تغذیه از کنه تارتن دولکه‌ای

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 197-217

حسین رنجبر اقدم؛ مریم جعفری؛ عباس علی زمانی؛ شیلا گلدسته؛ ابراهیم سلیمان نژادیان


3. مطالعه برخی پارامترهای زیستی زنبور Habrobracon hebetor Say روی شب پره مدیترانه ای در شرایط آزمایشگاهی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 125-134

فرناز کریم‌زاده؛ جهانشیر شاکرمی؛ شیلا گلدسته


4. مطالعه فون پشه های گزنده (Diptera: Ceratopogonidae) در استان مرکزی، ایران

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 15-23

مجتبی پیل وری؛ شیلا گلدسته؛ سید سعید مدرس نجف آبادی


6. مقایسه کارایی دو روش کنترل مگس میوه مدیترانه ای (Wiedeman (Diptera:Tephritidae Ceratitis capitata روی انار در شیراز

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 131-141

افسانه خضری؛ ابراهیم سلیمان نژادیان؛ شیلا گلدسته؛ حسین پژمان؛ حسین فرازمند


7. مقایسه کارایی کارت های چسبنده زرد و آبی بر جذب مگس مینوز .Dip., Agromyzidae) Agromyza sp) در کشت نخود در منطقه خمین

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 233-241

سیمین چنگیزی؛ شیلا گلدسته؛ رضا وفایی شوشتری؛ مهدی چنگیزی؛ سید سعید مدرس نجف آبادی


10. بررسی اثر رژیم های مختلف نوری و دمایی روی بیولوژی سوسک چهار نقطه ای حبوباتCallosobruchus maculatus Pic. (Col., Bruchidae)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 35-41

هدی رضایی؛ شیلا گلدسته؛ الهام صنعتگر؛ سیامک بیگی


13. مقایسه ویژگی‏ های زیستی شب‏ پره هندی (Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyralidae روی سه رقم خرما در شرایط آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 279-288

حمیده پوربهی؛ علی اصغر طالبی؛ عباسعلی زمانی؛ شیلا گلدسته؛ ناصر فرار


15. بررسی اثر تخم‌کشی اسانس سه گونه گیاهی روی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F

دوره 1، شماره 3، آذر 1388، صفحه 221-228

جهانشیر شاکرمی؛ لیلا پورحسینی؛ رضا وفایی شوشتری؛ شیلا گلدسته


16. مطالعه چرخه زندگی پروانه برگ‌خوار استبرق (Danaus chrysippus L. (Lep.: Nymphalidae در استان بوشهر

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 1-11

سید رضا گلستانه؛ حسن عسکری؛ شیلا گلدسته؛ ابوفاضل دوستی مظفری؛ ناصر فرار