نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 3
2. شناسایی فون بخشی از کنه های گیاهی بالاخانواده Eriophyoidea در شهرستان خرم آباد استان لرستان

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 143-159

عباس دلفان؛ شهریار جعفری؛ جهانشیر شاکرمی


3. بررسی نوسانات جمعیت تخم ساقه‌خوار نیشکر Sesamia nonagrioides Lefebvre و درصد پارازیتیسم آن توسط زنبور Platytelenomus hylas Nixon در ارتباط با فنولوژی گیاه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 13-21

عبدالرضا صیادمنصور؛ ابراهیم سلیمان‌نژادیان؛ فرحان کچیلی؛ علیرضا عسکریانزاده؛ جهانشیر شاکرمی