نویسنده = ������������������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر پرتو گاما روی مراحل مختلف رشدی کرم گلوگاه انار (Ectomyelois ceratoniae (Zeller), (Lep.: Pyralidae

دوره 6، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 139-149

مریم روحی؛ علیرضا عسکریانزاده؛ حمیدرضا ذوالفقاریه؛ محمد بابایی


2. بررسی نوسانات جمعیت تخم ساقه‌خوار نیشکر Sesamia nonagrioides Lefebvre و درصد پارازیتیسم آن توسط زنبور Platytelenomus hylas Nixon در ارتباط با فنولوژی گیاه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 13-21

عبدالرضا صیادمنصور؛ ابراهیم سلیمان‌نژادیان؛ فرحان کچیلی؛ علیرضا عسکریانزاده؛ جهانشیر شاکرمی