نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی سمیت و ضریب تقسیم اکتانول-آب آفت کش ها فنیل کاربامات با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک- رگرسیون چندگانه خطی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 35-53

عاطفه سادات نوابی؛ طاهره مومنی اصفهانی؛ مجید رمضانی؛ محمد علیمرادی